Kompro OÜ

Kompro OÜ on välja kasvanud Projekteerimise Instituudist „Kommunaalprojekt“, mille ajalugu algab 04. aprillist 1941. a. Sel ajal tekkis vajadus riigile kuuluvate elamute-, haridus- ja tervishoiuala hoonete ehitusprojektide, generaalplaanide ja eelarvete järele. Kuressaarde loodi väike osakond 1950. aastal, mis saavutas 1963. aastal võimekuse koostada kohapeal täismahus kapitaalremondi tehnilist dokumentatsiooni.

1992. aastal asutati aktsiaselts Kuressaare Kommunaalprojekt ning ettevõtte omanikeks said oma töötajad. 05.09.1997 muudeti  osaühinguks. 2021 aastal nimi muudeti Kompro OÜ.

Ettevõtte tegevusvaldkond on määratletud sõnaga "kommunaal". Tegeleme keskkonna kujundamisega, teostades valdavalt tervikprojekte projekteerimistsükli arhitektuursest lahendusest kuni projekti eriosadeni.

Kompro OÜ on osalenud tuhandetes projektides, mille hulka kuuluvad tööstus- ja tootmishooned, haridusasutused, haiglad, administratiivhooned, erinevad tehnovõrgud, jäätmekäitlusrajatised ja prügilad, katlamajad, hotellid, restoranid, kortermajad ja eramud ning ajaloolise väärtusega hooned ja muinsuskaitseobjektid.

Alates 2013. aastast koostame Soome kortermajadele kütte, ventilatsiooni, vee ja kanalisatsiooni renoveerimisprojekte.

Pikaajaline töökogemus on andnud büroole rohke pagasi erinevates ehitusega seotud valdkondades. Kogenud insener-tehniline personal on iga raskusastmega projektide eduka täitmise garantiiks. Ettevõtte käsutuses olev mahukas projektide arhiiv, professionaalsus, kaasaaegne tehnoloogia (kasutame litsentseeritud projekteerimistarkvara AutoCAD, MagiCAD) ja seadmed võimaldavad optimaalselt ühildada tööde tähtaegu, kvaliteeti ja hinda. Põhikohaga töötab firmas 11 inimest Eestis ja 4 inimest Soome osakonnas.

Meie eesmärgiks on pakkuda tellijatele kõrgekvaliteedilist ehitusalast nõustamist ning koostada ideest terviklahendus.