Eriosade projekteerimine

Kõikide eriosade projekteerimine.

Vee- ja kanalisatsiooni projektid – sise- ja välisvõrgud ning reoveekäitlussüsteemide lahendused.

Kütte-, ventilatsiooni ja jahutuse projektid

Elektripaigaldiste projektid – tugevvoolupaigaldis, nõrkvoolupaigaldis ja hoone juhtimisautomaatika.