Hoonete rekonstrueerimise projektide koostamine

Koostame hoonete täismahus rekonstrueerimise projekte (fassaadi soojustamine, tehnosüsteemide kaasajastamine jms).

Vajadusel ka ainult ühe hoone osa või tehnosüsteemi uuendamise projekti.