Arhitektuur-ehituslik projekteerimine

Eskiisprojekt – väljendab ja võimaldab hinnata kavandatava ehitise visuaalset sobivust, sise- ja välisruumi seoseid, projekteeritava maa-ala kavandatavat kasutamist ning võrdleb ja analüüsib pakutavaid variante omavahel.

Eelprojekt – kavandatava ehitise arhitektuurne ja asendiplaaniline lahendus esitatakse graafiliselt ja kirjeldusena seletuskirjas, muud lahendused esitatakse seletuskirjas; on aluseks ehitusloa taotlemisel.

Põhiprojekt – sisaldab arhitektuurilisi ja tehnilisi lahendusi ning olulisi tehnilisi nõudeid ehitustoodetele, ehitisele ja selle osadele. Võimaldab määrata eelarvelist ehitusmaksumust ja korraldada ehitushanget.